Konfiguracja Bata

Poniższy dokument opisuje sposób konfiguracji programu The Bat do korzystania z serwera mion.elka.pw.edu.pl
Przykład stworzony dla użytkownika, który
Nazywa się: Student Testowy
Ma alias pocztowy : S.Testowy@elka.pw.edu.pl
Ma login : student

Początek

Pierwszym etapem jest zainstalowanie certyfikatu ELKA-CA, którym są podpisane certyfikaty serwerów na wydziale. Jeśli się tego nie zrobi nie będzie można korzystać z SSLa.
 1. Sciągnięcie certifikatu z https://sc.elka.pw.edu.pl
  sciganie certyfikatu
 2. Z menu Tools wybrać pozycję Adress Book
  poczatek importu certyfikatu
 3. Otwieramy folder "Trusted Root CA"
  poczatek importu certyfikatu
 4. Z menu Edit wybrać pozycję New Contact
  poczatek importu certyfikatu
 5. Z menu Edit wybrać pozycję New Contact
  poczatek importu certyfikatu
 6. W zakładce Certificates wybrać przycisk Import
  import certyfikatu
 7. Wybrać plik do którego został zapisany certyfikat
  import certyfikatu

Następnie z menu Account wybrać pozycję New
uruchomienie wizarda

 1. W pierwszym oknie należy podać nazwę tworzonego konta
  Kreator:nazwa konta

 2. W drugim oknie podajemy swoje imię i nazwisko, przyznany alias pocztowy i to, co ma być podawane jako organizacja do której należymy.
  Kreator:Podanie aliasu pocztowego

 3. Następnie należy podajemy serwery obsługujące konto pocztowe
  Funkcje obu serwerów pełni mion.elka.pw.edu.pl
  Kreator:podanie serwerow

 4. Podanie loginu
  Teraz należy podać swój login na mionie.
  Kreator:Podanie loginu na serwerze

 5. Prawie koniec
  Konto jest już prawie skonfigurowane, ale wymaga jeszcze kilku zmian.

Dopasowanie konfiguracji

 1. Wybieramy nowododane konto i klikamy na Properties z menu Account
  Poprawianie: poczatek

 2. W części Transport ustawiamy listy rozwijane Connection na :
  "Secure to regular port" W części "Send Mail
  "Secure to dedicated port" iW części Receive Mail

  Następnie wybieramy Authentication w części "Send Mail"
  Poprawianie: uwierzytelnianie

 3. Tu ustawiamy Perform SMTP Authentication z ustawieniami takimi samymi jak dla poczty przychodzącej.
  Poprawianie: szczegoly uwierzytelniania

Koniec komiksu