Konfiguracja Outlook Expressa

Poniższy dokument opisuje sposób konfiguracji programu Outlook Express do korzystania z serwera mion.elka.pw.edu.pl
Przykład stworzony dla użytkownika, który
Nazywa się: Student Testowy
Ma alias pocztowy : S.Testowy@elka.pw.edu.pl
Ma login : student

Początek

Wybrać pozycję Konta z menu Narzędzia
wstep

Wybrac Poczta dostępne pod przyciskiem Dodaj
dodanie konta pocztowego

Uruchomi się wtedy kreator:
 1. W pierwszym oknie należy podać swoje imię i nazwisko
  Kreator:podanie imienia i nazwiska

 2. W drugim oknie należy zaznaczyć,że posiadamy już konto pocztowe i podajemy przyznany alias pocztowy
  Kreator:Podanie alisu pocztowego

 3. Następnie należy podajemy serwery obsługujące konto pocztowe
  Funkcje obu serwerów pełni mion.elka.pw.edu.pl Na razie jest opisany tylko sposób konfiguracji odbierania poczty tylko przez protokół POP,konfiguracja przy wykorzystaniu protokołu IMAPjest podobna.
  Kreator:podanie serwerow

 4. Podanie loginu
  Teraz należy podać swój login na mionie (zapamiętywanie hasła najlepiej wyłączyć ), pole "Logowanie przy wykorzystaniu bezpiecznego uwierzytelniania hasła" nie może być zaznaczone.
  Kreator:Podanie loginu na serwerze

 5. Prawie koniec
  Konto jest już prawie skonfigurowane, ale wymaga jeszcze kilku zmian.
  Kreator: gratulacje

Dopasowanie konfiguracji

 1. Wybieramy nowododane konto i klikamy na właściwości
  Poprawianie: poczatek

 2. W zakładce Serwery w części "Serwer poczty wychodzącej" zaznaczamy "Serwer wymaga uwierzytelnienia" i klikamy na "Ustawienia"
  Poprawianie: uwierzytelnianie

 3. W "Ustawieniach" wybieramy "Użyj tych samych ustawień..."
  Poprawianie: szczegoly uwierzytelniania

 4. W zakładce "Zaawansowane" zaznaczyć pola "Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)" i ewentualnie poprawić numery portów (prawidłowe wartości na rysunku).
  Uwaga! Niektóre kombinacje MS-Windows/Outlook wymagają użycia dla poczty wychodzącej portu 465 zamiast 587.
  Poprawianie ustawienie SSL

Ostateczne poprawki

 1. Z menu "Narzędzia" wybierać pole "Opcje"
  Koncowka: wstep

 2. W zakładce "Zabezpieczenia" zaznaczyć "Strefa witryn z ograniczeniami"
  Koncowka: strefa witryn z ogr.

 3. W zakładce "Wysyłania" ustawić format wysyłania poczty na "Zwykły tekst", a w "Ustawieniach międzynarodowych" ustawić kodowanie na ISO 8859-2
  Koncowka: pliterki

  Koncowka: pliterki strike back

Koniec komiksu