Harmonogram zajęć laboratoryjnych:


Lab Data Tematyka Punkty
1 6.X Rozdanie kont. Zapoznanie z systemem Linux - GUI. Podstawowe polecenia powłoki. Praca zdalna. 0
2 13.X Pierwszy program.Typy proste i operatory arytmetyczne. Praca z kompilatorem gcc z poziomu konsoli i pod kontrolą nakładki graficznej Code Block. Praca z debugerem. 0
3 20.X Zastosowanie pętli i instrukcji warunkowych. 0-5
4 27.X Funkcje. Operacje na tablicach. Rozdanie tematów zadania programistycznego nr 1 0-5
7 17.XI Ocena zadania programistycznego nr 1 0-10
8 24.XI Struktury. Obsługa strumieni wejścia/ wyjścia 0-5
9 1.XII Dynamiczna alokacja pamięci. Wskaźniki. Przekazywanie Rozdanie tematów zadania programistycznego nr 2. 0-5
13 19.I Ocena zadania programistycznego nr 2 0-20
14 26.I Ocena zadania programistycznego nr 2 z funkcją kary 0-16

Projekt - kary za opóźnienie: