C - styl programowania

 1. Jeden program = jeden język (wszędzie en albo pl bez polskich znaków)
 2. Jeden plik (.c + .h) = jeden moduł logiczny
 3. Jedna linia = jedna instrukcja
 4. Jedna linia = jedna deklaracja zmiennej
 5. Zmienne inicjalizowane w miejscu deklaracji lub deklaracja zmiennych w miejscu użycia (nie-ANSI)
 6. Kolejny poziom logiczny = kolejny poziom wcięć
 7. Wcięcia = tabulatory
 8. Funkcje (sensownie) krótkie
 9. Spacje naokoło operatorów, np.: int a = b + c;
 10. Spacje po średnikach, np.: for (i = 0; i < 2; i++)
 11. Spacje po słowach kluczowych, np.: for, while, if, else
 12. Deklaracje i wywołania funkcji bez spacji przed nawiasem, np.: int max(int a, int b)
 13. Nazwy powinny być znaczące:
 14. Nazwy zmiennych i funkcji:
 15. Nazwy stałych (const oraz #define):
 16. Nie używamy makr
 17. Nie używamy magicznych numerków
 18. Const correctness
 19. Kod powinien być zrozumiały dla czytelnika, trudniejsze fragmenty należy komentować
 20. Kod powinien kompilować się z -Wall bez ostrzeżeń