Projekt II

Celem projektu II jest rozszerzenie projektu I o interfejs graficzny. Interfejs powinien umożliwiać: Wyniki mogą być prezentowane jako: Cała komunikacja programu z użytkownikiem powinna odbywać się poprzez GUI. W projekcie II należy poprawić wszelkie niedociągnięcia projektu I. W szczególności obiekty reprezentujące węzły powinny być wykorzystywane do testowania różnych par (Pwy, t_zew), bez konieczności ich ponownego tworzenia.
Projekt można zaimplementować przy użyciu dowolnej biblioteki do tworzenia GUI. Polecam Qt - jest wieloplatformowe, ma dość elegancką składnię i udostępnia własne IDE : QtCreator'a. Do tworzenia GUI w Qt służą sygnały i sloty - pozwalające na komunikację między dowolnymi obiektami.