C++ - styl programowania

 1. Jeden projekt = jeden język (wszędzie en albo pl bez polskich znaków)
 2. Jeden plik (.cpp + .h) = jedna klasa
 3. Jedna linijka = jedna instrukcja
 4. Klasy (sensownie) małe
 5. Metody i funkcje (sensownie) krótkie
 6. Spacje: a = (b + 1) / 5;
 7. Znaczące nazwy:
 8. Nazwy klas z dużej litery
 9. Nazwy zmiennych z małej litery
 10. CamelCase albo nazwy_z_podkreśleniami (często nazwy zmiennych z podkreśleniami, reszta CamelCase)
 11. Dobrze jest wyróżnić nazwy pól składowych klasy, np. m_name;
 12. Kod powinien być zrozumiały, trudniejsze fragmenty należy komentować
 13. Kod powinien kompilować się z -Wall bez ostrzeżeń
 14. Przykładowy mini-program