Lab 1

  1. Skompiluj ręcznie i uruchom program: źródła
  2. Podziel kod źródłowy na pliki zawierające odpowiednio:
  3. Korzystając z krótkiego wprowadzenia i/lub dokumentacji gnu make stwórz Makefile i skompiluj projekt (w razie wątpliwości spróbuj wywoływać ręcznie polecenia kompilacji/konsolidacji wymienione we wprowadzeniu).
  4. Wykonaj zadania wymienione w kodzie źródłowym.