C++ - styl programowania

 1. Jeden projekt = jeden język (wszędzie en albo pl bez polskich znaków)
 2. Jeden plik (.cpp + .h) = jedna klasa (oraz osobno main.cpp)
 3. Jedna linijka = jedna instrukcja
 4. Klasy (sensownie) małe
 5. Metody i funkcje (sensownie) krótkie
 6. Jedna funkcja = jedno zadanie (getElement(), nie getElementAndSort())
 7. Spacje naokoło operatorów: a = (b + 1) / 5;
 8. Spacje po przecinkach: f(22, 11, 33);
 9. Bez spacji po nazwie funkcji: f(22);
 10. Nazwy klas z dużej litery
 11. Nazwy zmiennych i funkcji z małej litery
 12. Nazwy metod CamelCase, z małej litery
 13. Nazwy pól klasy: nazwy_z_podkreśleniami
 14. Dobrze jest wyróżnić nazwy pól składowych klasy prefiksem m(ember), np. m_name;
 15. Znaczące nazwy:
 16. Kod powinien być zrozumiały sam z siebie, trudniejsze fragmenty należy komentować
 17. Kod powinien kompilować się z -Wall bez ostrzeżeń