Witaj!

Profil w serwisie GitHub: [LINK]
Projekt TIN: [LINK]
Skrzynka pocztowa: jakub.mazurkiewicz3.stud@pw.edu.pl