PODSTAWY PROGRAMOWANIA, LABORATORIUM 4

Program zajęć:

 1. Założyć katalog o nazwie lab4.
 2. Przejść do katalogu lab4.
 3. Pobrać plik prml4.c, zawierający błędy. Powinien działać następująco: prml4.
 4. Napisać funkcję realizującą polecenie określone przez Prowadzącego zajęcia laboratoryjne. Będzie to wyświetlanie odpowiedniego “wzorka”np. takie coś.
 5. Uruchomić napisany program i zademonstrować Prowadzącemu.
 6. Korzystając ze środowiska uruchomieniowego (edytor + kompilator + debugger), znaleźć błędy w programie prml4.c i je naprawić. Podczas pracy ze środowiskiem uruchomieniowym, należy przećwiczyć następujące elementy:
  1. wyświetlanie wartości zmiennej (variable) oraz parametru funkcji
  2. wykonanie wywołania funkcji jako pojedynczej instrukcji (F8) względnie “wejście do środka” tej funkcji (F7)
  3. zastawianie i zdejmowanie pułapki (breakpoint)
  4. wypisywanie wartości wyrażenia


Wskazówki

 1. Środowisko uruchomieniowe uruchamia się poleceniem xwpe&.
 2. Dyrektywa #define MAX 10 powoduje “utożsamienie” napisu 10 z napisem MAX. Innymi słowy, dyrektywa taka może służyć do nazywania stałych liczbowych.
 3. Definicja char tab[MAXX][MAXY] oznacza tablicę prostokątną (macierz) o nazwie tab zawierającą MAXX*MAXY elementów typu char. Dostęp do elementu przez podanie jego współrzędnych współrzędnych tablicy, np. tab[4][3]=’a’ oznacza wpisanie wartości ‘a’ do elementu tablicy tab o współrzędnych 4,3. Pamiętajmy, że numeracja zaczyna się od zera!
 4. Pobierając program wykonywalny proszę nie zapomnieć o nadaniu mu atrybutu wykonywalności.
 5. Tablice są “dziwnymi” obiektami języka C: jeżeli przekaże się je jako argument wywołania, to operacje na ich zawartości są widoczne na zewnątrz funkcji.
 6. Błędów należy szukać w funkcjach pozaZnak i w pętlach for.
 7. Więcej informacji o xwpe.

Powodzenia!