Marcina Gołębskiego - strona domowa

Tu jesteś: Strona główna / Projekty / Generator Testów / Baza testów


Zbiory pytań GeneratoraTestów
biologia
Nazwa testu: Odżywianie się organizmów Klasa: I   Szkoła: Gimnazjum   Autor: Anetta Ekiert  
Wersja testu: 1.0.1   Data modyfikacji:19-01-03  Ilość pytań: 50  Ilość pobrań: 0
Test do podręcznika Biologia dla gimnazjum - część 1, wydawnictwa Nowa Era. Pytania oznaczone [2] to pytania na ocenę dopuszczającą, które przy zalecanej ilości pytań (20) stanowią ok 55% wszystkich pytań w teście czyli tyle ile uczeń powinien umieć na tą ocenę.   Download  
 
Nazwa testu: Genetyka Klasa: III   Szkoła: Gimnazjum   Autor: Anetta Ekiert  
Wersja testu: 1.0.2   Data modyfikacji:14-12-01  Ilość pytań: 17  Ilość pobrań: 0
Test próbny - prawdziwość odpowiedzi wstępnie zweryfikowana przez AE
Wklepał MG  
Download  
 
Nazwa testu: Odżywianie Klasa: I   Szkoła: Gimnazjum   Autor: Anetta Ekiert  
Wersja testu: 1.0.7   Data modyfikacji:06-02-03  Ilość pytań: 43  Ilość pobrań: 0
Test napisany na podstawie podręcznika: Biologia, część I autor: Barbara Klimuszko, wydawnictwo: Żak.
znak [2] przy niektórych pytaniach oznacza, że jest to pytanie proste na ocenę dopuszczającą (tzn: wiadomości, które uważam za niezbędne na tą ocenę). Przy zalecanej ilości pytań (20) pytania oznaczone [2] stanowią ok 50% pytań zawartych w teście.  
Download  
 
Nazwa testu: Interakcje Klasa: II   Szkoła: Gimnazjum   Autor: Anetta Ekiert  
Wersja testu: 1.0.5   Data modyfikacji:06-02-02  Ilość pytań: 22  Ilość pobrań: 0
Wzajemne stosunki między populacjami.   Download  
 
Nazwa testu: Komórki i tkanki Klasa: I   Szkoła: Gimnazjum   Autor: Anetta Ekiert  
Wersja testu: 1.0.0   Data modyfikacji:18-01-03  Ilość pytań: 38  Ilość pobrań: 0
krótki sprawdzian z tematów:
1. Komórka roślinna i komórka zwierzęca
2. Tkanki roślinne
2. Tkanki zwierzece
Pytanie oznaczona [2] to pytanie na ocenę dopuszczająca, które przy zalecanej ilości pytań testowych (16) stanowią ok 50 % pytań czyli tyle ile mniej więcej powinien umieć uczeń na tą ocenę. Do testu powinien być załączony arkusz z rysunkami: (1) tkanka nabłonkowa, (2) tkanka nerwowa, (3) tkanka kostna, (4) tkanka mięśniowa gładka, (5) tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana, (6) krew ssaka, (7) krew płaza, (8) tkanka chrzęstna. Przy poszczególnych rysunkach powinny znajdować się tylko nymery podane w nawiasach.  
Download  
 
Nazwa testu: Ekologia Klasa: II   Szkoła: gimnazjum   Autor: Anetta Ekiert  
Wersja testu: 1.0.2   Data modyfikacji:12-01-03  Ilość pytań: 25  Ilość pobrań: 0
Ekologia a ochrona srodowiska.
Organizm a srodowisko.
Populacja biologiczna i jej wlasciwosci.  
Download  
 
Nazwa testu: Krążenie Klasa: I   Szkoła: Gimnazjum   Autor: Anetta Ekiert  
Wersja testu: 1.0.0   Data modyfikacji:06-02-03  Ilość pytań: 48  Ilość pobrań: 0
Test napisany na podstawie podręcznika: Biologia, część I autor: Barbara Klimuszko, wydawnictwo: Żak.
znak [2] przy niektórych pytaniach oznacza, że jest to pytanie proste na ocenę dopuszczającą (tzn: wiadomości, które uważam za niezbędne na tą ocenę). Przy zalecanej ilości pytań (20) pytania oznaczone [2] stanowią ok 50% pytań zawartych w teście.
Do testu powinin być załączony rysunek:
Rys. 1. Schemat układu krążenia człowieka.
Rysunek powinien byćpodpisany jedynie cyframi w/g następującego schematu:
1) żyła płucna
2) serce
3) aorta
4) żyła główna
5) przedsionek
6) pień plucny  
Download  
 
Nazwa testu: Oddychanie Klasa: I   Szkoła: Gimnazjum   Autor: Anetta Ekiert  
Wersja testu: 1.0.0   Data modyfikacji:06-02-03  Ilość pytań: 30  Ilość pobrań: 0
Test napisany na podstawie podręcznika: Biologia, część I autor: Barbara Klimuszko, wydawnictwo: Żak.
znak [2] przy niektórych pytaniach oznacza, że jest to pytanie proste na ocenę dopuszczającą (tzn: wiadomości, które uważam za niezbędne na tą ocenę). Przy zalecanej ilości pytań (20) pytania oznaczone [2] stanowią ok 50% pytań zawartych w teście.  
Download  
 
Nazwa testu: Struktura organizmów Klasa: III   Szkoła: Gimnazjum   Autor: Anetta Ekiert  
Wersja testu: 1.0.4   Data modyfikacji:12-01-03  Ilość pytań: 51  Ilość pobrań: 0
  Download  
 
Nazwa testu: Transport substancji u roślin i zwierząt Klasa: I   Szkoła: Gimnazjum   Autor: Anetta Ekiert  
Wersja testu: 1.0.12   Data modyfikacji:22-01-03  Ilość pytań: 35  Ilość pobrań: 0
Test utworzony na podstawie podęcznika Biologia dla gimnazjum część I, wydawnictwa Nowa Era. Pytania oznaczone [2] to pytania na ocenę dopuszczającą, które przy zalecanej ilości pytań (16) będą stanowiły ok 55% pytań testowych, czyli tyle ile mniej więcej powinien wiedzieć uczeń na tą ocenę. Do testu należy załączyć arkusz z następującymi rysunkami: rys. 1. Przekrój poprzeczny korzenia-budowa pierwotna z opisany tylko numerami (według następującego schematu: (1)-skórka z włośnikami, (2)-kora pierwotna, (3)-walec osiowy, (4)-łyko, (5)-drewno); rys. 2. Przekrój poprzeczny łodygi rośliny dwuliściennej - budowa pierwotna opisany tylko numerami (według następującego schematu: (1)-skórka, (2)-kora pierwotna, (3)-walec osiowy, (4)-wiązka przewodząca.
Pytania 33-35 można podać jako pytania opisowe do rozwiązania na odwrocie karty odpowiedzi.  
Download  
 
Nazwa testu: Rozmnażanie Klasa: I   Szkoła: Gimnazjum   Autor: Anetta Ekiert  
Wersja testu: 1.0.9   Data modyfikacji:06-02-03  Ilość pytań: 30  Ilość pobrań: 0
Test napisany na podstawie podręcznika: Biologia, część I autor: Barbara Klimuszko, wydawnictwo: Żak.
Zalecana ilość pytań - 18
znak [*] przy pytaniu oznacza pytanie wyłączone. Można wykorzystać je jako pytania opisowe lub przygotować na odwrocie karty odpowiedzi schemat budowy narządów rozrodczych męskich i żeńskich do podpisania przez ucznia.  
Download  
 
Nazwa testu: Oddychanie organizmów Klasa: I   Szkoła: Gimnazjum   Autor: Anetta Ekiert  
Wersja testu: 1.0.1   Data modyfikacji:18-01-03  Ilość pytań: 33  Ilość pobrań: 0
Test napisany na podstawie podręcznika: Biologia dla gimnazjum, część I, autor: Małgorzata Kłyś, wydawnictwo: Nowa Era.
znak [2] przy niektórych pytaniach oznacza, że jest to pytanie proste na ocenę dopuszczającą (tzn: wiadomości, które uważam za niezbędne na ocenę dopuszczającą). Przy zalecanej ilości pytań (18) pytania oznaczone [2] stanowią ok 50% pytań zawartych w teście czyli tyle ile powinien umieć uczeń na tą ocenę. Do testu należy załączyć arkusz z dwoma rysunkami: rys. 1. Budowa płuc ssaka (rysunek powinien być podpisany jedynie cyframi wg następującego wzoru; 1 - tchawica, 2 - oskrzeliki, 3 - oskrzela, 4 - pęcherzyki płucne) rys.2. Narządy oddechowe kręgowców (rysunek powinien być podpisany również tylko cyframi wg następującego wzoru; 1 - płuca gada, 2 - płuca płaza, 3 - płuca ssaka, 4 - płuca ptaka).  
Download  
 
 
chemia
Nazwa testu: Atom i cząsteczka Klasa: I   Szkoła: Gimnazjum   Autor: Anetta Ekiert  
Wersja testu: 1.0.0   Data modyfikacji:18-01-03  Ilość pytań: 38  Ilość pobrań: 0
Test przygotowany na podstawie podręcznika: Chemia dla gimnazjum cz.I autorstwa Bożeny Kałuży.   Download  
 
Nazwa testu: Atomy Klasa: 1   Szkoła: T.W.P. LO/D   Autor: Witold Telus  
Wersja testu: 1.2   Data modyfikacji:16-11-02  Ilość pytań: 47  Ilość pobrań: 0
Podstawowe wiadomości o budowie atomu   Download  
 
Nazwa testu: Zadania na stężenie % i rozpuszczalność Klasa: II   Szkoła: Gimnazjum   Autor: Anetta Ekiert  
Wersja testu: 1.0.1   Data modyfikacji:18-01-03  Ilość pytań: 15  Ilość pobrań: 0
Propozycje zadań otwartych na kartkówkę z podziałem na 5 grup. Wyłączając i włączając pytania możesz wydrukować zadania do rozwiązania np.: gr I - pozostawiasz pytanie 1,6,11 a pozostałe wyłączasz i drukujesz tylko pytania (bez karty odpowiedzi i szablonu do sprawdzania) grupa II - pozostawiasz pytanie 2,7,12 a pozostałe wyłączasz itd. Życzę miłej zabawy :)   Download  
 
Nazwa testu: Substancje chemiczne Klasa: I   Szkoła: Gimnazjum   Autor: Anetta Ekiert  
Wersja testu: 1.0.1   Data modyfikacji:18-01-03  Ilość pytań: 35  Ilość pobrań: 0
Test stworzony na podstawiepodręcznika Bożeny Kałuży - Chemia dla gimnazjum cz.I. Zalecana ilość pytań - 20.   Download  
 
Nazwa testu: Pochodne węglowodorów Klasa: III   Szkoła: Gimnazjum   Autor: Anetta Ekiert  
Wersja testu: 1.0.1   Data modyfikacji:18-01-03  Ilość pytań: 39  Ilość pobrań: 0
Test stworzony na podstawie podręcznika Bożeny Kałuży - Chemia dla gimnazjum cz.II.Zalecana ilość pytań w teście 18-22.   Download  
 
Nazwa testu: Roztwory wodne Klasa: II   Szkoła: Gimnazjum   Autor: Anetta Ekiert  
Wersja testu: 1.0.2   Data modyfikacji:18-01-03  Ilość pytań: 36  Ilość pobrań: 0
Test utworzony na podstawie podręcznika Bożeny Kałuży - Chemia dla gimnazjum cz.II. Do testu należy dołączyć arkusz z wykresami rozpuszczalności następujących substancji: saletra potasowa, octan potasu, cukier, węglan sodu.   Download  
 
Nazwa testu: Składniki organizmów żywych Klasa: III   Szkoła: Gimnazjum   Autor: Anetta Ekiert  
Wersja testu: 1.0.0   Data modyfikacji:18-01-03  Ilość pytań: 43  Ilość pobrań: 0
Test stworzony na podstawie podręcznika autorstwa Bożeny Kałuży - Chemia dla gimnazjum cz.II. Pytania oznaczona [2] to pytania na ocenę dopuszczającą. Przy zalecanej ilości pytań (22) - pytania na ocenę dopuszczającą będą stanowiły ok 55% pytań testowych.   Download  
 
Nazwa testu: Alkohole Klasa: III   Szkoła: Gimnazjum   Autor: Anetta Ekiert  
Wersja testu: 1.0.0   Data modyfikacji:18-01-03  Ilość pytań: 23  Ilość pobrań: 0
Test przewidziany na ok. 15 min. sprawdzający opanowanie pierwszej części działu "Pochodne węglowodorów" , przygotowany na podstawie podręcznika Chemia cz.II, autorstwa Bożeny Kałuży.   Download  
 
Nazwa testu: Cukry Klasa: III   Szkoła: Gimnazjum   Autor: Anetta Ekiert  
Wersja testu: 1.0.1   Data modyfikacji:18-01-03  Ilość pytań: 31  Ilość pobrań: 0
Krótki test napisany na podstawie podręcznika Bożeny Kałuży - Chemia dla gimnazjum cz.II. Pytania, przy których umieściłam znaczek [2] to pytania na ocenę dopuszczającą, które przy zalecanej ilości pytań (14-15) będą stanowiły ok45-60% pytań w teście czyli tyle ile powinien umieć uczeń na tą ocenę. Reakcje z pyt.29-31 mogą być potraktowane jako pytanie otwarte, które uczeń może rozwiązać na drugiej stronie arkusza odpowiedzi, otrzymując za to dodatkowe punkty.   Download  
 
 
historia
Nazwa testu: XX-lecie Klasa: 3   Szkoła: Gimnazjum   Autor: Maciej Białkowski  
Wersja testu: 1.0.3   Data modyfikacji:08-04-03  Ilość pytań: 20  Ilość pobrań: 0
Liga Narodów, faszyzm, hitleryzm, stalinizm, przewrót majowy, konstytucje: marcowa i kwietniowa   Download  
 
Nazwa testu: historia2 Klasa: 2   Szkoła: Gimnazjum Pniewy   Autor: Maciej Białkowski  
Wersja testu: 1.0.6   Data modyfikacji:16-01-03  Ilość pytań: 20  Ilość pobrań: 0
Test obejmuje działy: Odrodzenie; Odkrycia geograficzne; Reformacja   Download  
 
 
informatyka (bez hasła)
Nazwa testu: Podstawy Informatyki Semestr II Klasa: Sem2   Szkoła:   Autor: Waldemar Żeleźnik  
Wersja testu: 1.0.86   Data modyfikacji:24-06-05  Ilość pytań: 21  Ilość pobrań: 0
Test zawiera pytania z informatyki - tematyka zabezpieczenie komputera przed atakami wirusów , trojanów, inwigilacją z zewnątrz, oraz dodatkowe pytania z sem I.   Download  
 
 
inne (bez hasła)
Nazwa testu: TEST Z PIERWSZEJ POMOCY Klasa: II   Szkoła: ZSP nr 4   Autor: Stański  
Wersja testu: 1.0.6   Data modyfikacji:15-05-05  Ilość pytań: 30  Ilość pobrań: 0
zatrucia, urazy termiczne, pogryzienia, użądlenia,   Download  
 
 
upload
Nazwa testu: Klasa:   Szkoła:   Autor:  
Wersja testu:   Data modyfikacji:  Ilość pytań: 30  Ilość pobrań: 0
   
 
Nazwa testu: Klasa:   Szkoła:   Autor:  
Wersja testu:   Data modyfikacji:  Ilość pytań: 30  Ilość pobrań: 0
   
 
Nazwa testu: Klasa:   Szkoła:   Autor:  
Wersja testu:   Data modyfikacji:  Ilość pytań: 30  Ilość pobrań: 0
   
 
Nazwa testu: Klasa:   Szkoła:   Autor:  
Wersja testu:   Data modyfikacji:  Ilość pytań: 30  Ilość pobrań: 0
   
 
Nazwa testu: Klasa:   Szkoła:   Autor:  
Wersja testu:   Data modyfikacji:  Ilość pytań: 30  Ilość pobrań: 0
   
 
Nazwa testu: Klasa:   Szkoła:   Autor:  
Wersja testu:   Data modyfikacji:  Ilość pytań: 30  Ilość pobrań: 0
   
 
Nazwa testu: Klasa:   Szkoła:   Autor:  
Wersja testu:   Data modyfikacji:  Ilość pytań: 30  Ilość pobrań: 0
   
 
Nazwa testu: Klasa:   Szkoła:   Autor:  
Wersja testu:   Data modyfikacji:  Ilość pytań: 30  Ilość pobrań: 0
   
 
Nazwa testu: Klasa:   Szkoła:   Autor:  
Wersja testu:   Data modyfikacji:  Ilość pytań: 30  Ilość pobrań: 0
   
 
Nazwa testu: Klasa:   Szkoła:   Autor:  
Wersja testu:   Data modyfikacji:  Ilość pytań: 30  Ilość pobrań: 0
   
 
Nazwa testu: Klasa:   Szkoła:   Autor:  
Wersja testu:   Data modyfikacji:  Ilość pytań: 30  Ilość pobrań: 0
   
 
Nazwa testu: Klasa:   Szkoła:   Autor:  
Wersja testu:   Data modyfikacji:  Ilość pytań: 30  Ilość pobrań: 0
   
 
Nazwa testu: Klasa:   Szkoła:   Autor:  
Wersja testu:   Data modyfikacji:  Ilość pytań: 30  Ilość pobrań: 0
   
 
Nazwa testu: Klasa:   Szkoła:   Autor:  
Wersja testu:   Data modyfikacji:  Ilość pytań: 30  Ilość pobrań: 0
   
 
Nazwa testu: DZIEJE NAPOLEONA Klasa: III   Szkoła:   Autor:  
Wersja testu: 6   Data modyfikacji:26-12-11  Ilość pytań: 23  Ilość pobrań: 0
Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 15 minut.Czytaj uważnie wszystkie polecenia i zaznacz tylko jedna spośród 4 podanych odpowiedzi    
 
Nazwa testu: Klasa:   Szkoła:   Autor:  
Wersja testu:   Data modyfikacji:  Ilość pytań: 23  Ilość pobrań: 0
   
 
Nazwa testu: Klasa:   Szkoła:   Autor:  
Wersja testu:   Data modyfikacji:  Ilość pytań: 23  Ilość pobrań: 0
   
 
Nazwa testu: Klasa:   Szkoła:   Autor:  
Wersja testu:   Data modyfikacji:  Ilość pytań: 23  Ilość pobrań: 0
   
 
Nazwa testu: Klasa:   Szkoła:   Autor:  
Wersja testu:   Data modyfikacji:  Ilość pytań: 23  Ilość pobrań: 0
   
 
Nazwa testu: Klasa:   Szkoła:   Autor:  
Wersja testu:   Data modyfikacji:  Ilość pytań: 23  Ilość pobrań: 0
   
 
Nazwa testu: Klasa:   Szkoła:   Autor:  
Wersja testu:   Data modyfikacji:  Ilość pytań: 23  Ilość pobrań: 0
   
 
 

Prawa autorskie zastrzeżone, © Marcin Gołębski 2003
Content Management System by Rafał Nabla Strzaliński
Ta strona jest fragmentem serwisu: Strona Domowa Marcina Gołębskiego http://home.elka.pw.edu.pl/~mgolebsk
Walidacja links, HTML, stylesheet.
stat4u
ANY BROWSER