MATMU - Matematyka w Multimediach 2016L

Materiały:
Laboratorium 1 - Augmented Reality: Stanford bunny i skrypt Pythona do ładowania go.
Laboratorium 2 - Optymalizacja: Instrukcja oraz kody Pythona, prezentcja.
Laboratorium 3 - Łączenie obrazów: Instrukcja oraz kody Pythona.
Laboratorium 4 - LDA: Instrukcja oraz kody Pythona.