PRM - Podstawy Programowania 2015Z

Zajęcia wyrównawcze
Zapraszamy wszystkich studentów na zajęcia wyrównawcze, na których rozwiązujemy ciekawe zadania o stopniu zaawansowania zbliżonym do tego z laboratoriów. Spotkania odbywają się we wtorki od godziny 12 do 14 w sali 11 na parterze, w przypadku większej ilości chętnych być może będziemy przenosili się do sali 08. Uczestnikom zalecam przynoszenie laptopów z zainstalowanym Visual Studio (dla tych, którzy laptopa nie wezmą, też znajdzie się jakieś stanowisko).

Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się 27 Października napisaliśmy dwa programy, jeden służący do rysowania figur geometrycznych w konsoli i jeden do znajdowania liczb pierwszych. Efekt działania pierwszego z programów poniżej.

Materiały:
Spotkanie 27.10.2015 - przykładowe rozwiązanie
Spotkanie 24.11.2015 - szkielet aplikacji do wypełnienia, przykładowe rozwiązanie.

Zajęcia “z gwiazdką”
Wszystkich chętnych zapraszamy też na cykl zajęć “z gwiazdką”, na których będziemy rozwiązywali zadania o nieco podwyższonym poziomie trudności. Zajęcia odbywają się w czwartki od 14 do 15 w sali 11.

Na pierwsze zajęcia planujemy stworzenie programu do przetwarzania obrazów, w tym wykrywania krawędzi, przykład efektów poniżej:

Materiały:
Spotkanie 29.10.2015 - szkielet aplikacji do wypełnienia, przykładowe rozwiązanie.
Spotkanie 12.11.2015 - szkielet aplikacji do wypełnienia, przykładowe rozwiązanie.