Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

wiki:proe2015l [2015/10/27 16:46] (current)
marek created
Line 1: Line 1:
 +**PROE - Programowanie Obiektowe 2015L**\\ 
 +{{wiki:​projekt1_lato2015.doc|Opis pierwszego projektu PROE i lista proponowanych tematów}}\\ 
 +{{wiki:​projekt2_lato2015.doc|Opis drugiego projektu PROE}}\\ 
 +{{wiki:​projekt3_lato2015.pdf|Opis trzeciego projektu PROE}}\\ 
 +[[http://​en.wikibooks.org/​wiki/​C%2B%2B_Programming/​Operators/​Operator_Overloading#​Arithmetic_operators|Przydatna strona o przeciążaniu operatorów]]\\ 
 +\\ 
 +Na dzisiejszych konsultacjach (19-03-2015),​ kilkoro z Państwa pytało o to jak dodawać nowe obiekty do istniejącej,​ dynamicznie alokowanej tablicy. Pojawiły się też pytania o to jak napisać kod wywołujący się jedynie w trybie debug. Poniżej zamieszczam przykładowy projekt zawierający odpowiedzi na oba te pytania.\\ 
 +Proszę zauważyć, że klasa prezentowana w tym projekcie nie ani zawiera konstruktora kopiującego ani operatora przypisania,​ co znacznie ogranicza jej użyteczność. W Państwa projektach oczekuję obecności jednego i drugiego tam gdzie jest to konieczne (zarówno operator przypisania jak i konstruktor kopiujący nie byłyby potrzebne gdyby klasa nie zawierała pól alokowanych w sposób dynamiczny)\\ 
 +{{wiki:​tablicaobiektow.zip}}\\ 
 +\\ 
 +Z okazji rozpoczęcia drugiego projektu przygotowałem dla Państwa kolejny przykładowy program. Tym razem przykład pokazuje działanie dziedziczenia i kilku powiązanych z nim mechanizmów,​ będziemy go omawiali na zajęciach. W projekcie znajdują się 4 klasy powiązane w następujący sposób:​\\ 
 +\\ 
 +{{wiki:​ksztalt - diagram.png?​300}}\\ 
 +{{wiki:​ksztalt.zip}}