PROE - Programowanie Obiektowe 2017Z
Opis pierwszego projektu PROE i lista proponowanych tematów
Opis drugiego projektu PROE

Przydatna strona o przeciążaniu operatorów

Na dzisiejszych konsultacjach (21.11.2017), kilkoro z Państwa pytało o to jak dodawać nowe obiekty do istniejącej, dynamicznie alokowanej tablicy. Poniżej zamieszczam przykładowy projekt implementujący taką funkcjonalność.
Proszę zauważyć, że klasa prezentowana w tym projekcie nie ani zawiera konstruktora kopiującego ani operatora przypisania, co znacznie ogranicza jej użyteczność. W Państwa projektach oczekuję obecności jednego i drugiego tam gdzie jest to konieczne (zarówno operator przypisania jak i konstruktor kopiujący nie byłyby potrzebne gdyby klasa nie zawierała pól alokowanych w sposób dynamiczny)
tablicaobiektow.zip