CZY ERES DZIAŁA?
NIE, Connection timed out after 5000 milliseconds

CZY STUDIA ELKA DZIAŁA?
NIE, status=404

CZY POCZTA DZIAŁA? (eksperymentalne*)
chyba działa

ostatnie problemy:
2018-08-31 20:05:52 : studiaelka 
2018-08-30 07:48:51 : eres 
Kompletny downtime log: down.log
Downtime log generowany jest za pomocą skryptu uruchamianego na mionie co 5 minut.
* sprawdzany jest port 995
PS. jeśli ta strona nie działa, to znaczy, że nie działa mion xD