Informacje dla osób uczestniczących w ćwiczeniach z przedmiotów SYST i PSYB.


Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe, na każdych jest sprawdzana lista obecności. Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.

Zadania rozwiązywane na ćwiczeniach pochodzą ze skryptu "Sygnały i systemy" autorstwa prof. Andrzeja Jakubiaka oraz dr Dariusza Radomskiego. Rozwiązywanie zadań jest poprzedzone krótkim przypomnieniem dotyczącej ich teorii.

W semestrze jest 7 terminów zajęć. Na 6 zajęciach (dla SYST) lub 5 i 7 (dla PSYB) odbędą się kolokwia. Zakres materiałowy kolokwiów zostanie podany na zajęciach bezpośrednio je poprzedzających. Oceny z kolokwiów są liczbami całkowitymi dla przedmiotu PSYB, dla SYST dopuszczalne są połówki punktów. Wyniki zostaną opublikowane na tej stronie. Osoby, które nie życzą sobie publikacji swoich wyników, proszę o kontakt mailowy przed kolokwium.

Konsultacje odbywają się w piątki, w godzinach 10-12 w sali 580. Można mnie także zastać w podanych poniżej terminach ćwiczeń oraz kontaktować się mailowo pod adresem achrusto@elka.pw.edu.pl.

2007.10.02,   Arkadiusz Chrustowski


Terminy ćwiczeń:

PSYB (środa, godzina 12-14 sala 168 i 18-20 sala AR):
10.10.2007reprezentacje ortogonalne sygnałów
24.10.2007analiza widmowa sygnałów ciągłych w czasie (transformata Fouriera)
07.11.2007systemy liniowe ciągłe w czasie, próbkowanie sygnału ciągłego w czasie
21.11.2007sygnały i systemy dyskretne w czasie (transformata Z)
05.12.2007kolokwium 1
19.12.2007sygnały losowe, detekcja sygnału użytecznego w obecności zakłóceń
16.01.2008kolokwium 2

SYST:
3T1 3T2 3T3 3T4  
Pn P 10-12 Pn N 10-12 Cz N 12-14 Cz P 12-14  
sala 164 sala 164 sala 121 sala 121  
15.10.2007 22.10.2007 11.10.2007 18.10.2007 reprezentacje ortogonalne sygnałów
29.10.2007 05.11.2007 25.10.2007 13.11.2007 analiza widmowa sygnałów ciągłych w czasie (transformata Fouriera)
12.11.2007 19.11.2007 08.11.2007 29.11.2007 transformata Fouriera cd., systemy liniowe ciągłe w czasie
26.11.2007 03.12.2007 22.11.2007 13.12.2007 systemy liniowe ciągłe w czasie cd., próbkowanie sygnału ciągłego w czasie
10.12.2007 17.12.2007 06.12.2007 03.01.2008 sygnały i systemy dyskretne w czasie (transformata Z)
07.01.2008 14.01.2008 20.12.2007 10.01.2008 kolokwium
21.01.2008 28.01.2008 17.01.2008 24.01.2008 sygnały losowe


Materiały do ćwiczeń:

Wzory dotyczace całki Fouriera : fourier.zip (18 kB)


Wyniki kolokwiów:

PSYB 2007/2008 kolokwium
SYST 2007/2008 kolokwium
PSYB 2007/2008 egzamin 1
SYST 2007/2008 egzamin 1

Progi zwolnień:

SYST:
<33,5 ; 35,0> 4
<35,5 ; 37,5> 4,5
<38,0 ; 40,0> 5

PSYB:
<29 ; 33> 4
<34 ; 37> 4,5
<38 ; 40> 5

Terminy wpisów (pokój 514):
2008.02.06 Sr 14:00-15:00
2008.02.07 Cz 13:00-14:00