Agnieszka Komorowska

e-mail

Instytut Informatyki Politechniki WarszawskiejDydaktyka

Architektóra komputerów - laboratotium

Materiały na pierwsze zajęcia
Harmonogram zajęć i zasady zaliczania
Projekt MIPS - uwagi ogólne o wykonaniu projektu