Aleksandra Golba
e-mail: agolba@imio.pw.edu.pl
tel.: 022 234 1464
Miejsce urzędowania: Gmach Elektrotechniki, pokój 27
UWAGA!!! Odczytuję tylko mejle mające w temacie [PROI]


Laboratorium PROI

Semestr: 17L
Termin laboratorium: Środa 10:15-12:00

Informacje o laboratorium

Przykładowa dokumentacja


Ostatni projekt można oddać na swoim laptopie, jeśli poprzednie były oddawane na komputerach w laboratorium.


Terminy oddawania kolejnych projektów:

 1. lab0 - 8 III
 2. projekt I - 29 III
 3. projekt II- 10 V
 4. projekt III- 7 VI


Zasady zaliczania:
 1. Ostatni termin laboratorium wyłącznie do sytuacji losowych.
 2. Ocenaniu podlegają głównie w przypadku
   1. projektu: Proste klasy autonomiczne (bez dziedziczenia), przeciążanie funkcji i operatorów
   2. projektu: Klasy autonomiczne ze zmienną strukturą obiektów, reprezentacja grupowa, szablony klas i funkcji oraz testy
   3. projektu: Dziedziczenie, funkcje wirtualne, obsługa sytuacji wyjątkowych, współpraca ze strumieniami, klasy kontenerowe i iteratory, dokumentacja
 3. Kod źródłowy programów powinien być napisany zgodnie z regułami dobrego stylu programowania (prawidłowy i logiczny podział kodu pomiędzy pliki nagłówkowe i implementacyjne, przejrzysty układ tekstu, zwięzłe – ale klarowne – komentarze zapewniające samodokumentowanie się kodu, stosowanie identyfikatorów ułatwiających czytającemu zrozumienie kodu, identyfikacja autora i prowadzącego, ...).
 4. Należy zachować wyraźny podział na część związaną z implementacją zadania i kodem dokumentującym poprawne jej działanie.
 5. Program testujący powinien wywoływać każdą z metod opisanych w zadaniu i dostarcząc informacji użytkownikowi o poprawnym wykonaniu metody
 6. Do ostatniego zadania trzeba dostarczyć dokumentację końcową.
 7. Praca powinna być systematyczna – po każdym seansie laboratorium możliwe krótkie podsumowanie efektów pracy studenta (wg. zaleceń prowadzącego).
 8. Nieterminowe zakończenia pracy nad kolejnymi zadaniami (odpowiednio seans 2, 5, 9, 13) powoduje zmniejszenie liczby uzyskanych punktów o 25% za tydzień.
 9. Numer projektu jest przypisany do danej osoby.
 10. Wszelkie niejasności roztrzyga prowadzący przedmiot.
 11. Decyzja prowadzącego przedmiot jest OSTATECZNA.


Tematy projektów