Andrzej Sikora

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Zakład Sterowania i Systemów


Konsultacje:
poniedziałek 15:30 - 17:45 pok.573

email:asikora@elka.pw.edu.pl


Projekty:
1. PORR
2.   SSS