Wyniki pomiarów charakterystyki częstotliwościowej

Wynik 1 Wynik 2 Wynik 3