Wood test
Pozycja: X: Y: Z:
Kolor refleksu: i: e: r: b: R: G: B:
Kolor rozproszenia: R: G: B:

Światło otoczenia (ambient light):

Kolor: R: G: B: