Laboratorium OST - Informacje

Wyniki: tutaj

Wpisy od środy (22.09) g. 14:00, p. 345* do końca tygodnia,

Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/17. 

Konsultacje u A. Myslka : Pn (05.07.2004) g. 13:00 - 14:00, pokój 343a*

* należy dzwonić domofonem do sekretariatu lub bezpośrednio do pokoju

Etap 0 (do 29 IV) maks. 5pkt.

- Implementacja algorytmu ECMP (aplikacja musi obslugiwac dane wejsciowe w formacie format.doc)

- Sieć testowa ecmp.dat

Etap I (do 6 V) maks. 15pkt.

- Założenia

- Opis algorytmu

- Matematyczne sformułowanie zadania

Etap II (2 tyg. przed koncem semestru) maks. 20pkt.

- Rozwiazanie zadania

- Interpretacja wynikow

- Wnioski

 

Prowadzacy: Michal Zagozdzon           Lista zespolow: zespoly.txt

Materialy znajduja sie tutaj.

Tresc zadan tresc.pdf

Pliki sieci do zadan:

1A) DR - Unrestricted Reconfiguration (Link-Path Formulation) dr1_a.dat
1B) DR - Unrestricted Reconfiguration (Link-Path Formulation) dr1_b.dat
2A) DR - Unrestricted Reconfiguration (Node-Link Formulation) dr1_a.dat
2B) DR - Unrestricted Reconfiguration (Node-Link Formulation) dr1_b.dat
3A) Pure Allocation Problem (Column Generation) pa_a.dat
3B) Pure Allocation Problem (Column Generation) pa_b.dat
4A) Network Design Problem - Basic Capacities (Link-Path Formulation) bas_a.dat
4B) Network Design Problem - Basic Capacities (Link-Path Formulation) bas_b.dat
5A) Network Design Problem - Basic Capacities (Node-Link Formulation) bas_a.dat
5B) Network Design Problem - Basic Capacities (Node-Link Formulation) bas_b.dat

Format plikow: format.doc

Prowadzacy: Mateusz Dzida

Tresc zadan zadania.zip

Pliki sieci do zadan:

Zad 1 z1a.dat
Zad 2 z1b.dat
Zad 3 z2a.dat
Zad 4 z2b.dat
Zad 5 z3a.dat
Zad 6 z3b.dat
Zad 7 z4a.dat
Zad 8 z4b.dat
Zad 9 z5a.dat
Zad 10 z5b.dat

Format plikow: format.doc

 

Przyklady zadan programowania liniowego w formacie AMPL:

1a. blend.mod 1b. blend.dat