Projekty (PRM + PROE)
link


PRM (Język C):

Projekt 1: "Podaj dla wprowadzonej liczby jej słowny opis w języku angielskim." Zakres działania na liczbach z przedziału od -1000 do 1000.

Projekt 2: "Propozycja studenta (do wyboru biblioteki OpenGL, GTK+/GLADE, SDL, Allegro, mechanizmy Posix threads, shared memory)."
Moja propozycja: Gra "Bitwa Morska" opracowana za pomocą biblioteki SDL.

Na ten projekt proszę zwrócić szczególną uwagę, gdyż dostaliśmy od prowadzšcego laboratorium trochę więcej wolności i możliwości wykazania się. Ze względu na brak odpowiednich bibliotek graficznych na laboratoryjnym systemie unix, otrzymałem możliwość tworzenia oraz okazania swojego projektu na własnym komputerze. W związku z tym, iż jest to gra, zrobiłem prowizoryczny instalator dla windows, który również załączam, zapraszam do przetestowania :)

PROE (Język C++):

Projekt 1: Klasa, konstruktory i destruktory, przeciążanie funkcji i operatorów. Zaprojektować zestaw kilku klas będšcych obiektowym odwzorowaniem "Komputera" {każdy mógł wybrać inny obiekt}, z których jedna będzie klasą główną, reprezentującą cały obiekt i będzie właścicielem (bezpośrednim lub pośrednim) pozostałych klas.. (...) +{pozostałe wymagania dot. funkcjonalności}

Projekt 2: Symulator działania wybranego obiektu; Dziedziczenie, klasa abstrakcyjna, wzorce. (...) Napisać program symulujšcy wizualnie działanie obiektów. Symulacja powinna być jak najbardziej atrakcyjna wizualnie, program powinien być interakcyjny. +{pozostałe wymagania}