logo

Marcin Piotrowski
strona domowa

O mnie

Jestem studentem elektroniki trzeciego roku na wydziale elektroniki i technik informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Interesuję się programowaniem, zarówno wysoko jak i niskopoziomowym oraz szeroko pojętą elektroniką. Każdą wolną chwilę staram się poświęcić moim hobby jakimi jest wspinaczka i kolarstwo. Na tej stronie możesz zobaczyć czym się aktualnie znajduje oraz znaleźć do mnie kontakt.