Piotr Muzyczuk

student IV roku Informatyki na WEiTI


Trzy słowa o mnie

Studiuję Informatykę na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW od 2016 roku. Pasjonuje mnie programowanie webowe back-endowe i front-endowe oraz tworzenie serwisów opartych o REST API z aplikacjami klienckimi na wiele platform. Lubię także konfigurować i zarządzać serwerami Linuxowymi, a także tworzyć filmy, w których opowiadam o wielu aspektach nowoczesnej technologii.

Cytaty, które lubię

Punkt widzenia zależy od punktu siedzienia
Kto rano wstaje, ten jest zmeczony
Kto pierwszy, ten zdyszany
Użytkownik na polecenie "Naciśnij dowolny klawisz" wybrał RESET.

Cytaty zasłyszane z życia studenckiego

Jak przypiszemy psa bez metody "poluje" to jej nie wywołamy. Nie możemy także tego psa robić w konia. I nie chodzi tu o rzutowanie psa na konia.
dr inż. Roman Podraza (Programowanie zdarzeniowe)
Program działa, lepiej lub gorzej, a w końcu pada, bo jak to się ładnie mówi: "pracujemy w burakach"
dr inż. Roman Podraza (Programowanie zdarzeniowe)
Co to jest postęp? To jest zamienianie starych problemów na nowe.
mgr inż. Jerzy Sobczyk (Sieci komputerowe)
IMiO - znany jako "Instytut Matki i Ojca" czy "Instytut Mikro i Przykro"
dr inż. Agnieszka Zaręba (Fizyczne Podstawy Przetwarzania Informacji)
Fajowy Google... Nie! To kapitalistyczny kwiopijca!
dr inż. Tomasz Kruk (Systemy Operacyjne)
Biblioteka stl nie podąża drogą pryzwoitości.
dr inż. Roman Podraza (Algorytmy i Struktury Danych)
Diagram przedstawia cykl życia studenta. [...] Znaczy programu studenta.
dr inż. Roman Podraza
Instytut Wysokich Napięć - tam się pewnie wiecznie kłócą
(wannabe dr inż.) Arkadiusz Sikorski
- Co to jest powierzchnia zamknięta?
- To taka, do której jak wejdziemy, to się udusimy.
dr inż. Tomasz Gradowski (Fizyka Ogólna)
Dlatego życie jest pięknie. Że czasem ta lepkość i tarcie występuje.
dr inż. Tomasz Gradowski
Karta ze wzorami jest jak gumka w portfelu. Niby fajnie mieć, ale i tak się nie przyda.
dr inż. Tomasz Gradowski
Wiecie. Jestem taki zmęczony, bo moja żona rodziła... Znaczy rodziła 2 lata temu, ale konsekwencje widoczne są do dziś.
dr inż. Tomasz Gradowski
- Zacznijmy od tego, czy Państwo wiedzą co to jest para uporządkowana i nieuporządkowana. To jak?
[cisza]
- Różnica jest taka, że w jednej mamy porządek, a w drugiej nie.
dr inż. Michał Stronkowski (Matematyka Dyskretna)
Nie możemy powiedzieć, że jest bezwzględnie rozbieżna, bo przecież ona jest zbieżna, tylko rozbieżna w sensie bezwzględnej zbieżności.
dr Ewa Stróżyna (Analiza i Równania Różniczkowe 2)
Natężył się... i zaśpiewał po angielsku.