Konfiguracja konta pocztowego w Netscapie

Poniższy dokument opisuje sposób konfiguracji programu Netscape 7.1 do korzystania z serwera mion.elka.pw.edu.pl
Przykład stworzony dla użytkownika, który
Nazywa się: Student Testowy
Ma alias pocztowy : S.Testowy@elka.pw.edu.pl
Ma login : student

Początek

Wybrać pozycję "Mail & Newsgroups Account Settings" z menu Edit
wstep

Jeśli pocztę będziesz wysyłać przez inny serwer SMTP, tę część pomiń i przejdź do następnej części

Wybrac Poczta dostępne pod przyciskiem Dodaj
Konfiguracja SMTP


Wybrać pozycję Edit
wybor dodania konta

Uruchomi się wtedy kreator:
 1. W pierwszym oknie należy wybrać "Email Account"
  Kreator:wybor rodzaju konta

 2. W drugim oknie podajemy swoje imię nazwisko i przyznany alias pocztowy
  Kreator:Podanie alisu pocztowego

 3. Następnie należy podajemy serwer obsługujący konto pocztowe oraz sposób łączenia się z serwerem
  Funkcje obu serwerów pełni mion.elka.pw.edu.pl Na razie jest opisany tylko sposób konfiguracji odbierania poczty tylko przez protokół POP,konfiguracja przy wykorzystaniu protokołu IMAPjest podobna.
  Kreator:podanie serwera

 4. Podanie loginu
  Teraz należy podać swój login na mionie (zapamiętywanie hasła najlepiej wyłączyć ), pole "Logowanie przy wykorzystaniu bezpiecznego uwierzytelniania hasła" nie może być zaznaczone.
  Kreator:Podanie loginu na serwerze

 5. Prawie koniec
  Teraz możemy podać, jak to konto ma się nazywać dla Nescape'a.
  Kreator: gratulacje

 6. Potwierdzenie danych
  Jeszcze trzeba potwierdzić wprowadzone dane.
  Kreator: gratulacje

Dopasowanie konfiguracji

 1. Wybieramy nowododane konto i wyłączamy tworzenie nowych maili w HTMLu.
  Poprawianie: poczatek

 2. W części "Server Settings" włączamy wykorzystanie SSLa
  Poprawianie: uwierzytelnianie

Koniec komiksu