Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Imię i Nazwisko:
Pokój:
Telefon:

Izabela Żółtowska
570
+48 (22) 234 7648

 

Informacje

Adiunkt IAiIS PW. Główny obszar zainteresowań: badania operacyjne w elektroenergetyce.
E-mail: I.Zoltowska@elka.pw.edu.pl

Publikacje i dydaktyka

Lista publikacji w formacie pdf
Wykład ZAH: Zarządzanie strategiczne Prezentacja, Konspekt

Rozprawa doktorska

Tytuł: Modele optymalizacyjne wspomagania decyzji wytwórców na rynku energii elektrycznej. Politechnika Warszawska, 2007. Prezentacja

07.01.2010